Szent Anna Kollégium

Egy jó közösség a város szívében

Keddi közös ima Kisboldogasszony ünnepén

2020. szeptember 09. 21:05 - Szent Anna Kollégium

A tanév első keddi imája együtt.

Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.”

(Lk 1, 46–55)

119081291_658796424756854_7333905602503966635_n.jpg

119139547_694576781404538_738168428792433604_n.jpg

Fotó: Ambrus Betti

Szólj hozzá!

Különös tavasz

2020. április 30. 17:22 - Szent Anna Kollégium

Most másképp jön a tavasz,
de van, ami ugyanaz.
Virágzó fákon a madarak dala,
dolgozó méheknek szorgalmas hada,
felkelő, s lenyugvó napnak a fénye,
emberi szívek kitartó reménye,
a földből sarjadó pompás virágok,
nyugtalan lelkekben álomvilágok,
robogó autók felszálló füstje,
repkedő légy, amit légycsapó üt le,
labdázó gyerekek házuk udvarán,
sétáló házasok egymás oldalán,
ugyanaz minden, minden ugyanaz,
csak most egy kicsikét másképp jön a tavasz.

/Ambrus Betti/

tavasz_sztanna_202004_1.jpg

Szólj hozzá!

Boldog új évet kívánunk! Előkészületek a Szent Annában

2019. január 03. 20:36 - Szent Anna Kollégium

 

advent_kosz.jpg

Nálunk már hagyomány, hogy készítünk adventi kalendáriumot, amelynek dobozkáiban minden napra karácsonyra ráhangoló-felkészítő üzeneteket rejtünk el.
Idén egy szerdai napon összegyűltünk a közösségi teremben és a korábban begyűjtött üzeneteket, idézeteket, mesét, saját kedves gondolatot, a Szentírásból részletet egy-egy díszes dobozkába rejtettük. Érkezett néhány családi történet is a szokásokról. Tea, süti, narancs és zene kísérte a készülődést!

img_20190103_201210.jpg

Voltak közülünk páran, akik ismét visszatértek Péliföldszentkeresztre, a Szalézi Adventi Lelki Hétvégére, egy kis adventi lelki készülődésre, feltöltődésre.

A karácsonyi mézeskalácsot advent közepén sütöttük: a tésztagyúrás, formázás és a sütés után a díszítés igazi konyhai nyüzsgésre adott alkalmat. A hozzávalók listáját egy dobozra írtuk fel és egy hét alatt összegyűlt a méz, liszt, tojás és minden, amiből összeállnak a csodás, illatos sütemények.

img_20181214_000120.jpg

Hétköznapokon pedig 6 óra előtt pár perccel elegendő volt elindulni, hogy átérjünk a Jézus Szíve Templomba a rorate misékre. Minden este előre biztattuk egymást, hogy minél többen csatlakozzunk pirkadat előtt a meghitt imákhoz.

rorate_210m.png 

Töprengtünk azon is, hogyan tehetnénk másoknak is örömtelivé a karácsonyi ünnepet. Gyorsan jött a megoldás: csatlakoztunk a jezsuita kezdeményezéshez és egy délvidéki kislánynak gyűjtöttünk egy doboznyi ajándékot.

delvidek_macko.png

ZH-k, szóbelik, beadandók zsúfolt napjain így kerestük az alkalmat az advent megélésére és a készülődésre.

Most itt az új év, ismét a vizsgáké lett a főszerep. Jó tanulást kívánunk mindenkinek!

 

Szólj hozzá!

Itt van az új év, itt van újra

2018. október 01. 18:52 - Szent Anna Kollégium

Az idei kollégiumi évet is Péliföldszentkereszten nyitottuk meg egy évkezdő lelkigyakorlattal.

"összességében egy pozitív élmény volt"

dsc_7649.jpg

Együtt töltöttünk 2 napot, hogy jobban megismerhessük egymást és magunkat is.

dsc_7701.jpg

A zarándokhelyen alkalmunk volt elmélyülésre, imára, és este a játék is része volt a programnak.

"Jó volt a zsolozsma és a szombat esti program :)"

dsc_7690.jpg

"Igazi felüdülés volt kiszakadni a napi káoszból, és ezen a gyönyörű helyen feltöltődni Ezen kívül a többieket hallgatni nagyon inspiráló volt, rádöbbemtett, hogy milyen nagyszerű közösség tagja vagyok"

 dsc_7755.jpg

Szólj hozzá!

Szent Joakim és Szent Anna

2018. augusztus 11. 11:27 - Szent Anna Kollégium

szentanna.jpg

 

A Boldogságos Szűz Mária szülei az evangélium szavai szerinti igaz emberek. Valószínűleg nem is sejtették, hogy ők az Istenszülő szülei, mégis igaznak, vagyis szentnek nevezi őket az írás, mert kívánták látni a Messiást. Ők még csak nem is azok közé tartoznak, akikről Jézus ezt mondta: „Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek”, mert ők Krisztus megdicsőülése előtt éltek, a várakozás sötétjében és csendjében, amelyet azonban betöltött az Istenre figyelés és az ő akaratának keresése. Kívánták látni a Messiást, vagyis reménységben éltek.
Mennyire nem mindegy az, hogy van-e reményünk! És mekkora a felelősségünk, hogy ezt a reményt, az igazság utáni mélységes vágyakozást, az Istenre szomjazást átadjuk-e gyermekeinknek, unokáinknak! Amint a nagy művészekről, a történelem nagy alakjairól ki lehet mutatni, hogy zsenivé válásuk nem minden előzmény nélkül való volt, hanem többnyire az őseiktől örökölt tehetség koncentrálódott bennük, úgy a szentek sem – még a Szűzanya sem – közvetlen isteni beavatkozás folytán váltak szentté, hanem széles körben sugárzó életszentségük névtelen szentek sokaságának imáiból és könnyeiből sarjadt ki. Ezért nagyszülőként nem szabad azzal megelégednünk, hogy a családnál kiharcoljuk, hogy az unokák legyenek megkeresztelve, esetleg eljussanak az elsőáldozásig, bérmálkozásig, hanem mindenekfelett ezt a reményt, az Isten utáni vágyakozást kell átadnunk nekik.
Forrás: https://barsitelekmm.blogspot.com/2018/07/szent-joakim-es-szent-anna.html
Szólj hozzá!

Advent, 2017.

2018. január 03. 12:31 - Szent Anna Kollégium

2017-ben is minden adventi napra kinyithattunk egy dobozkát egy üzenettel. Íme december 19.

"A szeretet tesz képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait: sőt mi több, meglássa azokat a benne rejlő lehetőségeket is, amelyek még nem valósultak meg, de amelyeknek mégis meg kell valósulnia."
Viktor Emmanuel Frankl

Szólj hozzá!

Levél Kis Szent Teréznek

2017. november 22. 19:33 - Szent Anna Kollégium

Kis Szent Teréz életének jelentősége túlmutat azon az egyszerű kifejezésen, mint a "lelki gyermekség", ahogy legtöbbször teológiai tanítását megfogalmazzák.

23633222_1576958635694532_289789839_o.jpg

Teréz törekedett a tökéletességre az Úr Jézus iránt táplált szeretet megvalósításában, kimutatásában, átélésében. Mindent elkövetett, hogy úgy szeresse Jézust, ,,ahogyan még senki nem szerette Őt''. Teréz felismerte magában a tehetetlenséget, hogy ezt a célt önmaga, saját ereje, képessége által elérhesse; ugyanakkor azt is megtapasztalta, hogy a mindannyiunk számára elérhető Jézus által megélhető isteni szeretet, irgalmasság jön el hozzánk és emel fel bennünket, olyan magasságokba, amely minden képzeletünket képes felülmúlni.

Teréz életében mindent elkövetett és igyekezett mindent eltűrni, hogy ezt a mindent felülmúló, végtelen finom szeretetben megmaradhasson, viszonozni tudja és az embereknek megmutathassa.

Halála előtt megjövendölte, hogyan segíti továbbra is az embereket ezen az úton: ,A küldetésem csak most kezdődik. Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent..., hogy megmutassam a lelkeknek az én kis utamat. A Jóisten mindent meg fog tenni, amit akarok, hiszen én soha semmit nem tettem az Ő akarata ellenére. Igen, én rózsaesőt fogok hullatni az emberekre!''

Amikor levelet írunk Kis Szent Teréznek, bizalommal kérjük, hogy kéréseinkre mutassa meg életünkben az isteni szeretet és irgalom válaszát.

Rózsaeső imaharmincad Kis Szent Terézhez

23660439_1576961442360918_1968155303_o.jpg

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása